Έλεγχος με Διεισδυτικά υγρά

Ο έλεγχος με διεισδυτικά υγρά είναι επιφανειακός έλεγχος ποιότητας συγκολλήσεων. Έχει εφαρμογή σε μη πορώδη φερομαγνητικά και μη φερομαγνητικά υλικά χωρίς ασυνέχειες και ξένα σώματα.

Η  εταιρεία μας εισάγει προϊόντα με πιστοποιητικά προέλευσης από εταιρείες της Αμερικής για ασφαλή & οικολογική διενέργεια των ελέγχων. Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί επιπέδου LEVEL II SNT – TC – 1A & PCN  λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για αντικειμενικούς και άμεσους ελέγχους.

Η εταιρεία μας προσφέρει :

   • Εργοταξιακό έλεγχο με διεισδυτικά υγρά
   • Εργαστηριακό έλεγχο με διεισδυτικά υγρά
   • Απεικόνιση των ελέγχων φωτογραφικά
   • Άμεση αξιολόγηση αποτελεσμάτων
   • Μεγάλη βιβλιοθήκη διεθνών προδιαγραφών
   • Αναλυτικές & δακτυλογραφημένες
   • εκθέσεις δοκιμών
   • Διαπίστευση  ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

tests0 comments

Comments are closed.
Descargar musica