Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια

Πρόκειται για έναν ακόμα επιφανειακό έλεγχο ποιότητας συγκολλήσεων υψηλής πιστότητας και ευκρίνειας. Τα μαγνητικά σωματίδια με τις κατάλληλες τεχνικές συγκεντρώνονται στο σημείο ασυνέχειας και μας το υποδεικνύουν. Οι τεχνικοί της εταιρείας μας με βάση την εκπαίδευση και την εμπειρία τους μπορούν να διακρίνουν το είδος ασυνέχειας και προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί διακριβωμένες συσκευές και προϊόντα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Οι έλεγχοι που προσφέρονται είναι :

  • Εργοταξιακός έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια
  • Εργαστηριακός έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια
  • Άμεση αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Επίσης διαθέτουμε :
  • Τεχνικούς ποιοτικού ελέγχου LEVEL II MT κατά SNT – TC – 1A & PCN
  • Μεγάλη βιβλιοθήκη διεθνών προδιαγραφών
  • Αναλυτικές & δακτυλογραφημένες εκθέσεις δοκιμών
  • Διαπίστευση ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

tests0 comments

Comments are closed.
Descargar musica