Εξοπλισμός

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • 4 Μεταφερόμενα containers – εργαστήρια ραδιογραφικού ελέγχου εφοδιασμένα με πλήρη συγκροτήματα εμφανιστηρίων, ξηραντηρίων films.
  • 14 συσκευές ακτίνων γ (Ir 192) δυναμικότητος έως 40-80 Curie.
  • 1 ειδική συσκευή ακτίνων γ ( Ir 192 ) για ραδιογράφηση σωλήνων(Pipe line crawler)
  • 1 μηχανή ακτίνων Χ κατευθυνόμενης δέσμης 220KV (ANDREX)
  • 1 μηχανή ακτίνων Χ πανοραμικής εκπομπής 200 KV (BALTEAU)
  • 1 μηχανή ακτίνων Χ κατευθυνόμενης δέσμης 160ΚV με επιταχυντή για ραδιογράφηση λεπτών ελασμάτων και πλαστικών
  • 1 αυτοκινούμενο σύστημα (Crawler) για ακτινογράφηση αγωγών Φ8″-Φ14″ με προσαρμογή ακτίνων Χ  220KV.
  • 1 Συσκευή χημικής ανάλυσης Μετάλλου-PMI Niton XLt 898 (Positive Material Identification)
  • 4 συσκευές μέτρησης πάχους με υπέρηχους
  • 2 συσκευές μέτρησης πάχους με υπέρηχους-αντιεκρηκτικού τύπου
  • 3 συσκευές ανίχνευσης σφαλμάτων με υπέρηχους.
  • 5 συσκευές μαγνητοσκοπικού ελέγχου
  • 2 φορητά σκληρόμετρα.
  • 1 ενδοσκόπιο.
  • 4 ηλεκτρονικά θερμόμετρα.
  • 3 συσκευές ανίχνευσης σφαλμάτων μόνωσης χαλύβδινων σωλήνων (Holiday detector).
  • 2 συσκευές μέτρησης πάχους βαφής
  • 2 παχύμετρα μόνωσης
  • 1 συσκευή επικολλησιμότητας μόνωσης (peeling test).
  • 10 διαφανοσκόπια.
  • 4 μετρητές αμαύρωσης
  • Πληρότητα οργάνων μέτρησης ακτινοβολίας και προστασίας.
  • 2 φορτηγά ΙΧ διαμορφωμένα με πλήρες σκοτεινό θάλαμο για την επεξεργασία των φιλμ.
  • 3 Μηχανές εφελκυσμού – κάμψης 0-200kN,  0-400kN,  0-500kN
  • Μηχανή κρούσης 300 Joule.
  • 8 επαγγελματικά αυτοκίνητα μεταφοράς εργαλείων και προσωπικού.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

  • 6 πλήρως αυτόνομες μεταφερόμενες μονάδες ανοπτήσεως 380/60V, 120Kva, όπου η κάθε μια μονάδα ανοπτήσεως διαθέτει:
  • 3 Προγραμματιστές με δυνατότητα ελέγχου 4 πλήρως αυτόνομων και αυτόματων προσχηματισμένων προγραμμάτων, με 12 ανεξάρτητες ζώνες θερμοκρασιακού ελέγχου δυνατότητας τριών (3) θερμικών αντιστάσεων / ζώνη , ήτοι συνολικά 216
  • Εφεδρικά 2 ψηφιακά καταγραφικά 12 ανεξαρτήτων σημείων
  • 5 προγραμματιστές
  • Καλώδια επέκτασης 60V για την τροφοδοσία των αντιστάσεων
  • 48 ζεύγη των 25mm2 μήκους 25m
  • 24 ζεύγη των 16mm2 μήκους 25m
  • 24 ζεύγη προεκτάσεις των 16 mm2. μήκους 10m
  • Διαιρούμενα καλώδια 60V με μόνωση σιλικόνης
  • Καλώδια μεταφοράς θερμοκρασίας NiCr-Ni με μόνωση PVC τα οποία φέρουν από την μια άκρη κεραμικές μονωτικές θήκες για θερμοστοιχεία και από την άλλη συστάδα πριζών
  • Διαιρούμενα καλώδια 60V με μόνωση σιλικόνης
  • 96 τεμάχια μήκους 25m διατομής 2 x 1,5mm2
  • 24 τεμάχια μήκους 10m διατομής 2 x 1,5 mm2
  • Θερμικά καλύμματα (ηλεκτρικές αντιστάσεις) διαφόρων μεγεθών 60V 2,7Kva
  • 360 x 130 mm τεμάχια 120
  • 550 x 110 mm τεμάχια 200
  • 620 x 90 mm τεμάχια 100
  • 1060 x 45 mm τεμάχια 80
  • Πλήρης ποσότητα διαφόρων ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση των ηλεκτρικών αντιστάσεων και μηχανών
  • 2 ηλεκτροπόντες θερμοστοιχείων TP2
  • Ηλεκτροπόντα ειδικών καρφιών TP3 για την στήριξη αντιστάσεων και μονωτικών υλικών σε επίπεδες επιφάνειες (δοχεία- δεξαμενές- πύργους).
  • 3 τσερκομηχανές για την πρόσδεση αντιστάσεων και μόνωσης.
  • 2 σκληρόμετρα Equotip
  • Μονωτικές κουβέρτες (κεραμοβάμβακας)
  • 2 Ψηφιακά θερμόμετρα 0-800 °C.
  • Φορτηγό αυτοκίνητο Mercedes 609D – κλειστό με υδραυλική πόρτα για την μεταφορά μηχανών και εργαλείων θερμικής κατεργασίας
  • Φορτηγό αυτοκίνητο Mercedes 814D κλειστό με υδραυλική πόρτα για την μεταφορά μηχανών και εργαλείων θερμικής κατεργασίας
  • Φορτηγό αυτοκίνητο Nissan 4×4 Pick Up για μεταφορά μηχανών και εργαλείων
  • Φορτηγό αυτοκίνητο Mercedes Vito για μεταφορά και αποθήκευση εξοπλισμού
  • Μεταλλικό Container διαμορφωμένο για χρήση αποθήκης μηχανών, υλικών και θερμικών κατεργασιών.
Descargar musica