Ιστορικό

H εταιρεία T.C.L. Co. συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 1997 με αντικείμενο τον ποιοτικό έλεγχο συγκολλήσεων και τις θερμικές κατεργασίες μετάλλων, παρέχοντας τις παρακάτω κατηγορίες ελέγχων.

Υπεύθυνος του εργαστηρίου της Αθήνας είναι ο κ. Διψάκης Αντ. με εμπειρία από το 1974 στον χώρο του ποιοτικού ελέγχου και στο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης ο κ. Αβραμίδης Ελ.,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με παρουσία από το 1985 στον ίδιο χώρο.

1. ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (N.D.T)

  • Ραδιογραφικός έλεγχος (X-Rays, γ-Rays)
  • Έλεγχος με υπέρηχους (UT)
  • Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια (ΜΤ)
  • Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά (LPT)
  • Παχυμέτρηση ελασμάτων (ΤΜ)
  • Σκληρομέτρηση μετάλλων (Hardness Test)
  • Έλεγχος μονώσεων (Holiday detector-Coating Thickness-Peeling Test)
  • Έλεγχος κενού (Vacuum test)
  • Ανάλυση μετάλλων (PMI – Positive Material Identification)
  • Ανάλυση φερρίτη FN% – F

2. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (P.W.H.T.)

  •  Προθερμάνσεις – Ανοπτήσεις

3. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (D.T.)

  • Εφελκυσμός (Tensile Test)
  • Κάμψη (Bend Test)
  • Κρούση (Charpy V- Notch Test)
  • Μακρογραφική εξέταση (Macrographic Examination)

H λειτουργία των εργαστηρίων μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καλύπτεται πλήρως από τους φορείς :

  • Τοπικής αυτοδιοίκησης (Νομαρχία Δυτικής Αττικής – Νομαρχία Θεσσαλονίκης)
  • Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Ε.Ε.Α.Ε.)
  • Άδεια λειτουργίας εργαστηρίων βιομηχανικής ακτινογραφήσεως των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας – Ανάπτυξης.

Η εταιρεία μας είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και αριθμό πιστοποιητικού 159 για τους καταστροφικούς και μη καταστροφικούς ελέγχους ποιότητας που διενεργεί. Επιπλέον κατέχουμε ΕΝ ISO 9001 με αριθμό πιστοποιητικού 260320-2 από την QMSCERT για τους καταστροφικούς και μη καταστροφικούς ελέγχους και για τις θερμικές κατεργασίες συγκολλήσεων.

Υπεύθυνος εργαστηρίου Αθηνών : Διψάκης Αντώνιος
Υπεύθυνος εργαστηρίου Θεσσαλονίκης : Αβραμίδης Ελευθέριος

Descargar musica