1997 – 2001 – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΙ
1997-2001 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ραδιογραφικός έλεγχος-Ανοπτήσεις Radiographic Test
Post weld heat treatment

Έργα Θερμικές κατεργασίες Ραδιογραφικός έλεγχος0 comments

Leave a Reply

*

Descargar musica