Ραδιογραφικός έλεγχος

Η βιομηχανική ραδιογραφία είναι η παλαιότερη από τις σύγχρονες μεθόδους Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων. Πρόκειται για την απεικόνιση της συγκόλλησης σε ραδιογραφικά φιλμ και αποτελεί ‘αποδεικτικό στοιχείο’ για το προϊόν της συγκόλλησης.

Η εταιρεία μας  διαθέτει σε πλεόνασμα όλες τις συνισταμένες που προϋποθέτουν επιτυχημένες δοκιμές και άριστες υπηρεσίες. Η προμήθεια των ισοτόπων γίνεται από εγκεκριμένο και διάσημο οίκο της Ευρώπης ενώ η διακίνησή τους πραγματοποιείται με όλα  τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας και πιστοποιείται από τοπικούς φορείς. Οι δοκιμές εκτελούνται από άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό LEVEL II SNT – TC – 1A & PCN.

Η εταιρεία μας προσφέρει :

   • Ακτίνες ΄γ’  με ισότοπο IR 192
   • Ακτίνες ΄γ’  με ισότοπο Se 75
   • Ακτίνες ‘Χ’
   • Crawler συσκευής ακτινών  ‘γ’
   • Crawler συσκευής ακτινών  ‘Χ’
   • Επιτόπου εμφάνιση
   • Άμεση αξιολόγηση αποτελεσμάτων
   • Πλήρη και σύγχρονη βιβλιοθήκη προδιαγραφών
   • Αναλυτικές εκθέσεις δοκιμών
   • Διαπίστευση  ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

 

tests0 comments

Comments are closed.
Descargar musica