Έργα

1998 – 1999 – INSPECTOR ΕΠΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΙ
1998-1999 INSPECTOR ΕΠΕ Κρυογενικές δεξαμενές ΔΕΠΑ- Ρεβυθούσα- Σωληνώσεις Ραδιογραφικός Έλεγχος

Έργα Ραδιογραφικός έλεγχος0 comments

1997 – 2001 – BRILIS GAS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΙ
1997-2001 BRILIS GAS Βυτία LPG Radiographic Test
Magnetic Test

Έργα Μαγνητικός Έλεγχος Ραδιογραφικός έλεγχος0 comments

1997 – 2001 – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΙ
1997-2001 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ραδιογραφικός έλεγχος-Ανοπτήσεις Radiographic Test
Post weld heat treatment

Έργα Θερμικές κατεργασίες Ραδιογραφικός έλεγχος0 comments

1997 – 1999 – WHESSOW

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΙ
1997-1999 WHESSOW Ραδιογραφικός έλεγχος με ακτίνες X & γ – Θερμικές κατεργασίες Radiographic Test
Post weld heat treatment

Έργα Θερμικές κατεργασίες Ραδιογραφικός έλεγχος0 comments

1997 – 1999 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΙ
1997-1999 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Κρυογενικές δεξαμενές ΔΕΠΑ- Ρεβυθούσα- Σωληνώσεις Radiographic Test

Έργα Ραδιογραφικός έλεγχος0 comments

Μακρογραφικός έλεγχος

tests0 comments

Έλεγχος κενού

tests0 comments

Descargar musica