Έργα

Οπτικός έλεγχος

tests0 comments

Μηχανικές δοκιμές

 • Εφελκυσμός
 • Εφελκυσμός
 • Κάμψη
 • Κάμψη
 • Κάμψη
 • Κρούση
 • Κρούση
 • Κρούση
 • Μακρογραφικός Έλεγχος
 • Μακρογραφικός Έλεγχος
 • Μακρογραφικός Έλεγχος
Εφελκυσμός – Κάμψη

Continue Reading

tests0 comments

Θερμικές κατεργασίες

tests0 comments

Έλεγχος μόνωσης

(Έλεγχος Διακοπών – Έλεγχος Επικολλησιμότητας – Μέτρηση Πάχους Μόνωσης)

Continue Reading

tests0 comments

Έλεγχος με υπερήχους

Ο έλεγχος με υπερήχους αποτελεί την “ελίτ” των ελέγχων ποιότητας συγκολλήσεων αφού διενεργείται από υπερπολυτελή όργανα υψηλής τεχνολογίας. Continue Reading

tests0 comments

Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια

Πρόκειται για έναν ακόμα επιφανειακό έλεγχο ποιότητας συγκολλήσεων υψηλής πιστότητας και ευκρίνειας. Continue Reading

tests0 comments

Έλεγχος με Διεισδυτικά υγρά

Ο έλεγχος με διεισδυτικά υγρά είναι επιφανειακός έλεγχος ποιότητας συγκολλήσεων. Continue Reading

tests0 comments

Descargar musica